Carolyn Sherwin Bailey

Introduction

 ‘The Little Red House’ is a beautiful story written by Carolyn Sherwin Bailey – it narrates the story of a little boy who was bored .The boy was asked to find a little red house by the mother. The story deals with the boy’s search for the little red hose and his final discovery of it. It teaches us the lesson that children can take delight in the searching for natural object.

Summary

A little boy lived with his mother in Bridgewater New Jersey. One cold, rain day October ,the boy felt bored .He went to his mother in the kitchen and said that he was bored .Thee mother suggested several solutions to overcome boredom. She asked the boy to draw picture with crayons, red library book or play with toys . But the boy  had already done these things . The mother then told him that she too was once bored in her childhood. But the boy’s grandmother sent the mother to search for a little red house .it was a little round red house with no window or doors. But  it had a chimney on top and a star in the middle .The mother Had found out search a house in her childhood .She asked the boy to find out such a house as well .He could easily find it if he kept his eyes and ears open. The boy felt interested. He dressed up for the cold weather and went out into the street in search of the little red house .He come across several houses .But he could not find the little red house with no windows .The boy was confused soon a mail truck come that way. The postman asked the boy whether he had seen a little red house with no windows . But the postman could not help him and drove off. The boy walked to the next block in search of the little red house .soon a police car stopped beside him .The police officer asked him whether he was lost. The boy replied that he was looking around for a little red house . But the police officer also could not help him.Finally the boy went to Mr.Fetzer’s house at the end of the block. Mr. Fetzer was an old farmer who sold fruits and vegetables. The little boy asked Mr.Fetzer whether he knew the little red house with no doors and windows. Mr. Fetzer remembered how the little boy’s mother also came searching for the little red house several years ago. He asked the boy to run to the orchard up the hill. The boy ran to the orchard, stood under an apple tree and looked for the little red house. Suddenly an apple fell at his feet. The boy picked up the apple and understood that it was the little red house with no doors and windows. The stem of the apple was the chimney. The boy ran home with the apple. The mother cut the apple and showed him the star in the middle holding seeds.

സംഗ്രഹം

ന്യൂ ജഴ് സിയിൽ ഒരു അമ്മയും മകനും ജീവിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബറിലെ ഒരു നനഞ്ഞു തണുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ബാലന് ബോറടിച്ചു. അ വൻ അമ്മയുടെ അടുത്തു ചെന്ന്ബോറടിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മ അവനോട്  പോയി ചിത്രം വരയ്ക്കാനും പുസ്തകം വായിക്കാനും കളിക്കോപ്പുകൾ കൊണ്ട് കളിക്കാനും ആ വശ്യപ്പെട്ടു.  പക്ഷേ ബാലൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരിക്കൽ തനിക്കും ബോറടി തോന്നിയ കാര്യം അമ്മ പറഞ്ഞു. അന്ന് വല്യമ്മ അവരെ ഒരു ചെറിയ ചുവന്ന വീട് തേടിപ്പോകാൻ അയയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ വീടിന് വാതിലും ജനാല യുമൊന്നുമില്ല .പക്ഷേ മുകളിലൊരു ചിമ്മിനിയും മധ്യത്തിലൊരു നക്ഷത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ കുട്ടിക്കാലത്ത് അത്തരമൊരു വീട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.ബാലനും അത്തരമൊരു വീട് പോയി കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു.

ബാലന് ഉത്സാഹമായി. മഴക്കോട്ടണിഞ്ഞ് ചെറിയ ചുവന്ന വീട് തേടി നിരത്തിലേയ്ക്ക് പോയി. അവൻ നിരവധി വീടുകൾ കണ്ടു. പക്ഷേ ജനലുകളില്ലാത്ത ചെറിയ ചുവന്ന വീടു മാത്രം കണ്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു തപാൽവണ്ടി ആ വഴി വന്നു വഴി തെറ്റിയതാണോയെന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ ബാലനോട് ചോദിച്ചു. ചെറിയ ചുവന്ന വീട് എവിടെയുണ്ടെന്ന് ബാലൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ പോസ്റ്റ്മാന് അത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ വണ്ടിയിൽ കയറിപ്പോയി.

ബാലൻ അടുത്ത നിരത്തിലേയ്ക്ക് നടന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു പോലീസുവണ്ടി അവന്‍റെ അടുത്ത് നിന്നു. വഴിതെറ്റിയതാണോയെന്ന് പോലീസു കാരിയും ചോദിച്ചു. താനൊരു ചെറിയ ചുവന്ന വീട് തേടുകയാണെന്ന് ബാലൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പോലീസുകാരിക്കും അവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

   അവസാനം ബാലൻ നിരത്തിന്‍റെ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറിന്‍റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. വൃദ്ധനായ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ. ബാലൻ അയാളോടും ചുവന്ന വീടിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. കുറെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ബാലന്റെ അമ്മയും ഇപ്രകാരം ചെറിയ ചുവന്ന വീട് തേടി വന്നത് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ് സർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള പഴത്തോട്ടത്തിൽ ചെന്നാൽ ആ വീട് കാണാനാകുമെന്ന് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ പറഞ്ഞു. ബാലൻ പഴത്തോട്ടത്തിലേയ്ക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിന്‍റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി. പെട്ടെന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ അവന്‍റെ കാൽ ചുവട്ടിലേയ്ക്ക് അടർന്നു വീണു. ബാല ൻ ആ ആ പിളെടുത്തു. വാതിലുകളില്ലാത്ത ചെറിയ ചുവന്ന വീട് ആ ആപ്പിളാണെന്ന് ബാലന് മനസ്സിലായി. ആപ്പിളിന്റെ ഞെട്ടാണ് ആ വീടിന്റെ ചിമ്മിനി, ബാലൻ ആപ്പിളുമായി വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. ആപ്പിൾ മുറിച്ച് അതിന്‍റെ നടുവിൽ കുരു ഇരിക്കുന്ന നക്ഷത ആകൃതിയിലുള്ള ഇടുക്കും ബാലന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു.

Word Meaning

Mittens : hand glove, കയ്യുറ

 Stare : look steadily, തുറിച്ചു നോക്കുക

 Bundle up : pack up, കയ്യിലെടുക്കുക

 Set out : start, ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക

Side walk : footpath, നടപ്പാത

Puzzled : confused, കുഴങ്ങി.

Mail truck : truck for carrying letters, തപാൽ വണ്ടി

Poke out : thrust out, പുറത്തേയ്ക്കിടുക

Pull the leg tease, കളിയാക്കുക, കബളിപ്പിക്കുക.

Deliver : give, കൊടുക്കുക

Tramp: walk, ധാന്യപ്പുര

 Cruising running smoothly,ഒഴുകി വരിക

 Along side:  beside, സമീപം

Buddy :child കുട്ടി

Patrol : moving through the street, റോന്തു ചുറ്റൽ

Trudge : walk, നടക്കുക

Barn : place where food grains are stored,ധാന്യപ്പുര

Peer : look,നോക്കുക

Feller :fellow,മനുഷ്യൻ

Cider: juice,പഴച്ചാറ്

Tart :sharp in taste,കടുപ്പമുള്ളത്

Gratefully: thankfully ,നന്ദിയോടെ

Orchard : farm of fruit trees,പഴത്തോട്ടം

Questions and Answers in the Reading Passage (Page 75-79)

1. What did the little boy always complain about?

The little boy always complained that he felt bored.

2. What activities did the mother suggest to engage the little boy?

The mother asked the boy to draw pictures using his new crayons, read new li-brary books and play with toys.

3. What did the boy’s grandmother ask his mother to do to avoid boredom when she

was a child?

The grandmother asked the boy’s mother to search for the strangest little house in order to overcome boredom.

 4. What did the mother ask the little boy to search for?

The mother asked the little boy to search for a little red house with no windows and doors, a chimney on top and a star in the middle.

5. How was the boy dressed?

The boy was dressed up in his raincoat, hat, scarf, mittens and his boots because the weather was cold and rainy.

6. What were the features of the first red house that the boy found?

The first red house that the boy found was a square one. It had a chimney but lots of windows. It also had a door.

7. Why did the mail carrier ask the boy, ‘Are you lost’?

The little boy was standing on the side walk feeling puzzled. So the maid carrier asked him whether he was lost.

8. Could the mail carrier help the boy? Why?

The mail carrier could not help the boy. He had never seen a house like the one the boy searched for.

9. What did the police officer tell the boy about the house?

The police officer told the boy that she was familiar with every house in the town. But she had never seen a little red house without doors.

10. Why did the little boy feel discouraged?

The boy was searching hard for the little red house. His mother had assured him that it was quite nearby. But the boy could not find it. Hence he felt discouraged.

 11. Who is Mr. Fetzer?

Mr. Fetzer was an old farmer who ran a farm store at the end of the street.

 12. Why did the little boy go to Mr. Fetzer’s barn?

The little boy felt sure that old Mr. Fetzer knew where the little red house stood. Hence the little boy went to Mr.Fetzer’s farm.

13. What help did the little boy ask from Mr. Fetzer?

The little boy asked Mr. Fetzer to help him find out a little red house with no windows and doors, a chimney at the top and a star in the middle.

 14. What advice did Mr. Fetzer give to the little boy?

Mr. Fetzer asked the little boy to run up the hill in his orchard and look around for the little red house.

15. Where did the little boy find the ‘little round red house with a star in it?

He found the little red house in an apple. He got it from Mr.Fetzer’s orchard.

16. Why did the boy’s mother cut the apple into half right through its middle?

When the mother cut the apple, the little boy saw a star holding five brown seeds in the middle.

17. What did the little boy see inside the apple?

The little boy saw a star holding five brown seeds in the middle of the apple.

Carolyn Sherwin Bailey

Carolyn Sherwin Bailey (1875 -1961) is an American author who lived in New York. She is a well known writer of children’s literature .Her works include ‘Boys and Girls of colonial Days'(1917) ‘Bored stripes and Bright stars’ (1919) ‘Hero Stories”(1919) ‘The Little Rabbit Who Wanted Red Wings’ (1945) .’Miss Hickory; written by her won the Newberry Medal in 1947.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *